ภาพข่าวกิจกรรม

รายงานต่างๆ...

รายงานย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 {{title}}

รายละเอียด

...

รายงานกิจการประจำปี 2561

รายงานประจำปี 2561 (1) รายงานประจำปี 2561 (2)     {{title}}

รายละเอียด

...

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

สอมธ. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2562 วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น...

รายละเอียด

...

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562  {{title}}

 รายละเอียด

...

๋Happy new year 2019

{{title}}

 รายละเอียด

...

การประกันอุบัติเหตุ (รายชื่อโรงพยาบาล)

รายชื่อ โรงพยายาล กรุงเทพและปริมณฑล รายชื่อ  โรงพยาบาล ภาคกลาง รายชื่อ โรงพยาบาล ...

 รายละเอียด

...

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ...

 รายละเอียด

...

กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 50 ปี แต่รับราชการหรืองานประจำตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

  กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 5...

 รายละเอียด

...

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน สอมธ.

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรกฎาคม  ...

 รายละเอียด

...

ค.ความรู้สู่อาชีพ หลักสูตรข้าวเกรียบปากหม้อ

สอมธ. จัดโครงการความรู่้สู่อาชีพ  หลักสูตร ข้าวเกรียบปากหม้  ให้แก่สมาชิก  เมื่...

 รายละเอียด

...

คึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ

 เมื่อวันที่  16 มิถุนายน  2561 สอมธ. นำสมาชิก คณะกรรมการและเจ้าหน้า ไปร่วมก่ิจ...

 รายละเอียด

...

คณะรัฐศาสตร์ วันที่ 14 มิถุนายน 2561

คณะรัฐศาสตร์  วันที่ 14 มิถุนายน 2561 {{title}}

 รายละเอียด


วีดีโอ


วีดีทัศน์แนะนำ สอมธ.

ประธานกรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี

คณะกรรมการชุดที่ 48


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะยาว 4.25%
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะสั้น 3.75%
@ 1 พ.ย. 60
เงินให้กู้แก่สมาชิก 5.00%
@ 1 มี.ค. 59

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ออมทรัพย์ 1.00%
ออมทรัพย์สินทวี 1.25%
ออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ 2.25%
ประจำทวีทรัพย์ 2.75%
ฝากประจำ 3 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 6 เดือน 2.75%
ฝากประจำ 9 เดือน 3.00%
ฝากประจำ 12 เดือน 3.00%
ฝากประจำ 24 เดือน 3.25%
ฝากประจำ 36 เดือน 3.50%
ฝากประจำ 48 เดือน 3.75%
ฝากประจำ 60 เดือน 3.75%
@7 ส.ค. 60