ภาพข่าวกิจกรรม

รายงานต่างๆ...

มอบของขวัญปีใหม่ 2562

สอมธ. มอบของขวัญปีใหม่ 2562 ให้แก่สมาชิก โดยสมาชิกสามารถรับของขวัญได้ ตั้งแต่วันที่  18 ธ...

รายละเอียด

...

การปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มียอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท และไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลาา  1...

รายละเอียด

...

รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้ิสิน

รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้ิสิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 {{title}}

รายละเอียด

...

ขอเชิญสมาชิกเลือกตั้งกรรมการ

{{title}}

 รายละเอียด

...

วันพ่อแห่งชาติ

{{title}}

 รายละเอียด

...

มอบทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2561

สอมธ. จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ประจำปี  2561 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจา...

 รายละเอียด

...

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ...

 รายละเอียด

...

กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 50 ปี แต่รับราชการหรืองานประจำตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

  กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 5...

 รายละเอียด

...

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน สอมธ.

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรกฎาคม  ...

 รายละเอียด

...

จัดสัมมนาไตรภาคี ประจำปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด   ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทย...

 รายละเอียด

...

ร่วมงานมุทิตาจิต ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี ในโอกาสอายุครบ 84 ปีเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561

สอมธ. โดยคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่  ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่ศาสตราจารย์ คุณหญิงนง...

 รายละเอียด

...

มอบทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2561

 สอมธ. จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ประจำปี  2561 โดยได้รับเกียรติจาก รองศา...

 รายละเอียด


วีดีโอ


ผ้าป่าวัดจันทร์มณี
วีดีทัศน์แนะนำ สอมธ.

ประธานกรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี

คณะกรรมการชุดที่ 47


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะยาว 4.25%
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะสั้น 3.75%
@ 1 พ.ย. 60
เงินให้กู้แก่สมาชิก 5.00%
@ 1 มี.ค. 59

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ออมทรัพย์ 1.00%
ออมทรัพย์สินทวี 1.25%
ออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ 2.25%
ประจำทวีทรัพย์ 2.75%
ฝากประจำ 3 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 6 เดือน 2.75%
ฝากประจำ 9 เดือน 3.00%
ฝากประจำ 12 เดือน 3.00%
ฝากประจำ 24 เดือน 3.25%
ฝากประจำ 36 เดือน 3.50%
ฝากประจำ 48 เดือน 3.75%
ฝากประจำ 60 เดือน 3.75%
@7 ส.ค. 60