ภาพข่าวกิจกรรม

รายงานต่างๆ...

รายงานย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน

รายงานย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 รายงานย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน...

รายละเอียด

...

ความรู้สู่อาชีพ 2562

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตรน้ำยาล้างจานและสเปรย์ตะไคร้ โครงการความรู้สู่อาชีพ ปี...

รายละเอียด

...

จุลสารประจำเดือน

- จุลสารประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562 - จุลสารประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2562 -จุลสารป...

รายละเอียด

...

กิจกรรมอาสา ปลูกป่าชายเลน ณ บางปู

ใบสมัครร่วมกิจกรรมอาสา ปลูกป่าชายเลน ณ บางปู {{title}}

 รายละเอียด

...

อิ่มบุญ อิ่มใจ ไปกับ สอมธ. ค. จริยธรรม 62

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมจริยธรรมครั้งที่  1/2562 นำสมาชิกไปทำบุญช่วยเหลือผู้ป่...

 รายละเอียด

...

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ...

 รายละเอียด

...

กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 50 ปี แต่รับราชการหรืองานประจำตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

  กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 5...

 รายละเอียด

...

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน สอมธ.

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรกฎาคม  ...

 รายละเอียด

...

ร่วมทำบุญวันสถาปนา มธ. 85 ปี

สอมธ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ  85 ปี  วั...

 รายละเอียด

...

สัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม ดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จ.ชลบุรี

สอมธ. จัดสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่  22-23 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม ...

 รายละเอียด

...

เป็นสมาชิก สอมธ. ทำ พ.ร.บ. ได้ถูกกว่า

{{title}}

 รายละเอียด


วีดีโอ


วีดีทัศน์แนะนำ สอมธ.

ประธานกรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี

คณะกรรมการชุดที่ 48


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะยาว 4.25%
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะสั้น 3.75%
@ 1 พ.ย. 60
เงินให้กู้แก่สมาชิก 5.00%
@ 1 มี.ค. 59

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ออมทรัพย์ 1.00%
ออมทรัพย์สินทวี 1.25%
ออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ 2.25%
ประจำทวีทรัพย์ 2.75%
ฝากประจำ 3 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 6 เดือน 2.75%
ฝากประจำ 9 เดือน 3.00%
ฝากประจำ 12 เดือน 3.00%
ฝากประจำ 24 เดือน 3.25%
ฝากประจำ 36 เดือน 3.50%
ฝากประจำ 48 เดือน 3.75%
ฝากประจำ 60 เดือน 3.75%
@7 ส.ค. 60