ภาพข่าวกิจกรรม

รายงานต่างๆ...

จุลสารประจำเดือน

-จุลสารประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน - จุลสารประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม -จุลสารประจำเดือนเ...

รายละเอียด

...

สัมมนาสมาชิกครั้งที่ 2/2561

สอมธ. จัดสัมมนาสมาชิกครั้งที่ 2/2561 วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 รับสมัครสมาชิก 150 คน  &nb...

รายละเอียด

...

โครงการส่งเสริมจริยธรรครังที่ 2/2561

-  ประกาศ  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมจริยธรรมครั้งที่  2/2561 {{ti...

รายละเอียด

...

จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการประจำปี 2561

สอมธ. จัดงานเลี้ยงรับรองแก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561 ซึ่ง สอมธ. ถือว่าเป็นบุค...

 รายละเอียด

...

สอมธ. ครบรอบ 46 ปี

46 ปี สอมธ.  {{title}}

 รายละเอียด

...

สัมมนาสมาชิกครั้งที่ 2/2561

สอมธ. จัดสัมมนาสมาชิกครั้งที่  2/2561 ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเมธาวลัย จ.เ...

 รายละเอียด

...

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ...

 รายละเอียด

...

กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 50 ปี แต่รับราชการหรืองานประจำตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

  กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 5...

 รายละเอียด

...

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน สอมธ.

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรกฎาคม  ...

 รายละเอียด

...

สายใยไม่เกษียณ... ดังกันและกัน

สอมธ. จัดงานเลี้ยงรับรองแก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561 ซึ่ง สอมธ. ถือว่าเป็นบุค...

 รายละเอียด

...

ผ้าป่าวัดจันทร์มณี

สอมธ. จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมครั้งที่ 2/2561 ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำเงินไปสมทบทุนสร้างอุโบ...

 รายละเอียด

...

หลักสูตรก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ

สอมธ. จัดโครงการความรู้สู่อาชีพ หลักสูตรก๋วยเตี๋ยวไก่ มะระ  ให้แก่สมาชิก เมื่อวันที่...

 รายละเอียด


วีดีโอ


ผ้าป่าวัดจันทร์มณี
วีดีทัศน์แนะนำ สอมธ.

ประธานกรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี

คณะกรรมการชุดที่ 47


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะยาว 4.25%
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะสั้น 3.75%
@ 1 พ.ย. 60
เงินให้กู้แก่สมาชิก 5.00%
@ 1 มี.ค. 59

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ออมทรัพย์ 1.00%
ออมทรัพย์สินทวี 1.25%
ออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ 2.25%
ประจำทวีทรัพย์ 2.75%
ฝากประจำ 3 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 6 เดือน 2.75%
ฝากประจำ 9 เดือน 3.00%
ฝากประจำ 12 เดือน 3.00%
ฝากประจำ 24 เดือน 3.25%
ฝากประจำ 36 เดือน 3.50%
ฝากประจำ 48 เดือน 3.75%
ฝากประจำ 60 เดือน 3.75%
@7 ส.ค. 60