ภาพข่าวกิจกรรม

รายงานต่างๆ...

จับฉลากหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมดำเนินการประจำปี 2562

สอมธ. กำหนดหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมดำเนินการประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 9...

รายละเอียด

...

ประกาศรายชื่อสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาครั้งที่ 2/2561

ประกาศรายชื่อสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาครั้งที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเมธาวล...

รายละเอียด

...

จุลสารประจำเดือน

-จุลสารประจำเดือนตุลาคม -จุลสารประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน -จุลสารประจำเดือนมิถุนายน-กรก...

รายละเอียด

...

มอบทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2561

สอมธ. จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ประจำปี  2561 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจา...

 รายละเอียด

...

รับสมัครกรรมการดำเนินการประจำปี 2562

สอมธ. รับสมัครกรรมการดำเนินการประจำปี  2562 7 ตำแหน่ง 7 คน  1.  ประกาศรับสม...

 รายละเอียด

...

เงินกู้ปันผล

เงินกูุ้ปันผล สูงสุด  80 %   {{title}}

 รายละเอียด

...

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ...

 รายละเอียด

...

กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 50 ปี แต่รับราชการหรืองานประจำตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

  กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 5...

 รายละเอียด

...

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน สอมธ.

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรกฎาคม  ...

 รายละเอียด

...

ร่วมงานมุทิตาจิต ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี ในโอกาสอายุครบ 84 ปีเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561

สอมธ. โดยคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่  ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่ศาสตราจารย์ คุณหญิงนง...

 รายละเอียด

...

มอบทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2561

 สอมธ. จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ประจำปี  2561 โดยได้รับเกียรติจาก รองศา...

 รายละเอียด

...

สายใยไม่เกษียณ... ดังกันและกัน

สอมธ. จัดงานเลี้ยงรับรองแก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561 ซึ่ง สอมธ. ถือว่าเป็นบุค...

 รายละเอียด


วีดีโอ


ผ้าป่าวัดจันทร์มณี
วีดีทัศน์แนะนำ สอมธ.

ประธานกรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี

คณะกรรมการชุดที่ 47


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะยาว 4.25%
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะสั้น 3.75%
@ 1 พ.ย. 60
เงินให้กู้แก่สมาชิก 5.00%
@ 1 มี.ค. 59

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ออมทรัพย์ 1.00%
ออมทรัพย์สินทวี 1.25%
ออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ 2.25%
ประจำทวีทรัพย์ 2.75%
ฝากประจำ 3 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 6 เดือน 2.75%
ฝากประจำ 9 เดือน 3.00%
ฝากประจำ 12 เดือน 3.00%
ฝากประจำ 24 เดือน 3.25%
ฝากประจำ 36 เดือน 3.50%
ฝากประจำ 48 เดือน 3.75%
ฝากประจำ 60 เดือน 3.75%
@7 ส.ค. 60