ภาพข่าวกิจกรรม

รายงานต่างๆ...

จุลสารประจำเดือน

-จุลสารประจำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2562 -จุลสารประจำเดือนมกราคม 2562 - จุลสารประจำเดือ...

รายละเอียด

...

ประกันอุบัติเหตุ

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรกฎาคม  ...

รายละเอียด

...

รายงานย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน

รายงานย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 รายงานย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ...

รายละเอียด

...

สอมธ. จัดสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2562

สอมธ. จัดสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ระหว่างวันที่  22-23 มิถุนายน 2562 ณ โรงแ...

 รายละเอียด

...

ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก

ประกาศทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2561 {{title}}

 รายละเอียด

...

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ...

 รายละเอียด

...

กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 50 ปี แต่รับราชการหรืองานประจำตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

  กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 5...

 รายละเอียด

...

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน สอมธ.

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรกฎาคม  ...

 รายละเอียด

...

เป็นสมาชิก สอมธ. ทำ พ.ร.บ. ได้ถูกกว่า

{{title}}

 รายละเอียด

...

แสดงความยินดี วิทยาลัยสหวิทยาการ

{{title}}

 รายละเอียด

...

แสดงความยินดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์

{{title}}

 รายละเอียด


วีดีโอ


วีดีทัศน์แนะนำ สอมธ.

ประธานกรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี

คณะกรรมการชุดที่ 48


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะยาว 4.25%
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะสั้น 3.75%
@ 1 พ.ย. 60
เงินให้กู้แก่สมาชิก 5.00%
@ 1 มี.ค. 59

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ออมทรัพย์ 1.00%
ออมทรัพย์สินทวี 1.25%
ออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ 2.25%
ประจำทวีทรัพย์ 2.75%
ฝากประจำ 3 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 6 เดือน 2.75%
ฝากประจำ 9 เดือน 3.00%
ฝากประจำ 12 เดือน 3.00%
ฝากประจำ 24 เดือน 3.25%
ฝากประจำ 36 เดือน 3.50%
ฝากประจำ 48 เดือน 3.75%
ฝากประจำ 60 เดือน 3.75%
@7 ส.ค. 60