ภาพข่าวกิจกรรม

รายงานต่างๆ...

จุลสารประจำเดือน

-จุลสารประจำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2562 -จุลสารประจำเดือนมกราคม 2562 - จุลสารประจำเดือ...

รายละเอียด

...

ประกันอุบัติเหตุ

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรกฎาคม  ...

รายละเอียด

...

รายงานย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน

รายงานย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ...

รายละเอียด

...

หยุดให้บริการ สำนักงานท่าพระจันทร์ 1-7

{{title}}

 รายละเอียด

...

สุขสันต์วันสงกรานต์

{{title}}

 รายละเอียด

...

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ...

 รายละเอียด

...

กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 50 ปี แต่รับราชการหรืองานประจำตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

  กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 5...

 รายละเอียด

...

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน สอมธ.

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรกฎาคม  ...

 รายละเอียด

...

เป็นสมาชิก สอมธ. ทำ พ.ร.บ. ได้ถูกกว่า

{{title}}

 รายละเอียด

...

แสดงความยินดี วิทยาลัยสหวิทยาการ

{{title}}

 รายละเอียด

...

แสดงความยินดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์

{{title}}

 รายละเอียด


วีดีโอ


วีดีทัศน์แนะนำ สอมธ.

ประธานกรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี

คณะกรรมการชุดที่ 48


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะยาว 4.25%
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะสั้น 3.75%
@ 1 พ.ย. 60
เงินให้กู้แก่สมาชิก 5.00%
@ 1 มี.ค. 59

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ออมทรัพย์ 1.00%
ออมทรัพย์สินทวี 1.25%
ออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ 2.25%
ประจำทวีทรัพย์ 2.75%
ฝากประจำ 3 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 6 เดือน 2.75%
ฝากประจำ 9 เดือน 3.00%
ฝากประจำ 12 เดือน 3.00%
ฝากประจำ 24 เดือน 3.25%
ฝากประจำ 36 เดือน 3.50%
ฝากประจำ 48 เดือน 3.75%
ฝากประจำ 60 เดือน 3.75%
@7 ส.ค. 60