ภาพข่าวกิจกรรม

รายงานต่างๆ...

ประกันอุบัติเหตุ

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรกฎาคม  ...

รายละเอียด

...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  {{title}}

รายละเอียด

...

รายงานย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานย่อแสดงสินทรัพย์แ...

รายละเอียด

...

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562  {{title}}

 รายละเอียด

...

๋Happy new year 2019

{{title}}

 รายละเอียด

...

การประกันอุบัติเหตุ (รายชื่อโรงพยาบาล)

รายชื่อ โรงพยายาล กรุงเทพและปริมณฑล รายชื่อ  โรงพยาบาล ภาคกลาง รายชื่อ โรงพยาบาล ...

 รายละเอียด

...

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ...

 รายละเอียด

...

กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 50 ปี แต่รับราชการหรืองานประจำตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

  กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 5...

 รายละเอียด

...

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน สอมธ.

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรกฎาคม  ...

 รายละเอียด

...

เป็นสมาชิก สอมธ. ทำ พ.ร.บ. ได้ถูกกว่า

{{title}}

 รายละเอียด

...

แสดงความยินดี วิทยาลัยสหวิทยาการ

{{title}}

 รายละเอียด

...

แสดงความยินดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์

{{title}}

 รายละเอียด


วีดีโอ


วีดีทัศน์แนะนำ สอมธ.

ประธานกรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี

คณะกรรมการชุดที่ 48


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะยาว 4.25%
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะสั้น 3.75%
@ 1 พ.ย. 60
เงินให้กู้แก่สมาชิก 5.00%
@ 1 มี.ค. 59

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ออมทรัพย์ 1.00%
ออมทรัพย์สินทวี 1.25%
ออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ 2.25%
ประจำทวีทรัพย์ 2.75%
ฝากประจำ 3 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 6 เดือน 2.75%
ฝากประจำ 9 เดือน 3.00%
ฝากประจำ 12 เดือน 3.00%
ฝากประจำ 24 เดือน 3.25%
ฝากประจำ 36 เดือน 3.50%
ฝากประจำ 48 เดือน 3.75%
ฝากประจำ 60 เดือน 3.75%
@7 ส.ค. 60