ภาพข่าวกิจกรรม

รายงานต่างๆ...

ค.ความรู้สู่อาชีพนอกสถานที่ เกาะเกร็ด

สอมธ. จัดโครงการความรู้สู่อาชีพ นอกสถานที่  ณ เกาะเกร็ด  วันที่  5 ตุลาคม 2562&...

รายละเอียด

...

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2562 {{title}}

รายละเอียด

...

ประกาศรายชื่อสมาชิกเข้าร่วมค.ส่งเสริมจริยธรรม 1/2562

ประกาศรายชื่อสมาชิกเข้าร่วม โครงการส่งเสริมจริยธรรม วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี {{title}}

รายละเอียด

...

12 สิงหาคม

{{title}}

 รายละเอียด

...

กิจกรรมอาสา ปลูกป่าชายเลน ณ บางปู

ใบสมัครร่วมกิจกรรมอาสา ปลูกป่าชายเลน ณ บางปู {{title}}

 รายละเอียด

...

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ...

 รายละเอียด

...

กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 50 ปี แต่รับราชการหรืองานประจำตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

  กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 5...

 รายละเอียด

...

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน สอมธ.

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรกฎาคม  ...

 รายละเอียด

...

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

สอมธ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  68 รูป และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีแล...

 รายละเอียด

...

ร่วมทำบุญวันสถาปนา มธ. 85 ปี

สอมธ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ  85 ปี  วั...

 รายละเอียด

...

สัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม ดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จ.ชลบุรี

สอมธ. จัดสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่  22-23 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม ...

 รายละเอียด


วีดีโอ


วีดีทัศน์แนะนำ สอมธ.

ประธานกรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี

คณะกรรมการชุดที่ 48


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะยาว 4.25%
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะสั้น 3.75%
@ 1 พ.ย. 60
เงินให้กู้แก่สมาชิก 5.00%
@ 1 มี.ค. 59

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ออมทรัพย์ 1.00%
ออมทรัพย์สินทวี 1.25%
ออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ 2.25%
ประจำทวีทรัพย์ 2.75%
ฝากประจำ 3 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 6 เดือน 2.75%
ฝากประจำ 9 เดือน 2.75%
ฝากประจำ 12 เดือน 3.00%
ฝากประจำ 24 เดือน 3.25%
ฝากประจำ 36 เดือน 3.50%
ฝากประจำ 48 เดือน 3.75%
ฝากประจำ 60 เดือน 3.75%
@26 ก.ค. 62