สอมธ. สายใยที่ไม่เกษียณ-ดั่งกันและกัน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์, ๒๑ ก.ย.๒๕๖๐