< อ่านข่าวเก่า >
แนะนำ สอมธ.ผลการดำเนินงานบริการ สอมธ.สวัสดิการ สอมธ.ติดต่อ สอมธ.
ภาพกิจกรรม
จุลสาร
รวมลิงค์
ลิงค์สหกรณ์ต่าง ๆ
สันนิบาตสหกรณ์
อื่นๆ

ตั้งแต่ ๑๕ ก.ย.๕๒

จุลสาร ข่าว สอมธ.ประจำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๕๘

รายงานประจำปี ๒๕๕๗

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

จุลสาร สอมธ.ฉบับประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๕๘   

สอมธ.ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๘ ตำแหน่ง,
รับสมัคร ๒-๖ พ.ย.๒๕๕๘
  

*

ใบเสนอชื่อเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นกรรมการ สอมธ. ปี ๒๕๕๙  

*

ใบสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ สอมธ. ปี ๒๕๕๙   

*

สอมธ. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดำเนินการประจำปี ๒๕๕๙, หยั่งเสียงเลือกตั้ง  ๑๘ ธ.ค.๒๕๕๘   
สอมธ. เปิดอบรมความรู้สู่อาชีพ รุ่นที่ ๒

*

หลักสูตร หมี่กรอบชาววัง ๓, ๑๗ ต.ค.๒๕๕๘, รับสมัคร ๑๖-๒๒ ก.ย.๒๕๕๘
[ใบสมัครหลักสูตรหมี่กรอบชาววัง]

*

หลักสูตร การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ และการแปรรูปเห็ด ๗ พ.ย.๒๕๕๘,
รับสมัคร ๕-๙ ต.ค.๒๕๕๘
[ใบสมัครหลักสูตรเพาะเห็ด]
[รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเพาะเห็ด]
  
สอมธ.ประกาศผลสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่

สอมธ.จัดสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ครั้งที่ ๒/๕๘ ณ ปราจีนบุรี, ๓๑ ต.ค.- ๑ พ.ย.๕๘, รับสมัครถึง ๗ ต.ค.๒๕๕๘

จุลสาร สอมธ.ฉบับประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๕๘

สอมธ.รับสมัครทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ปี'๕๘ รับสมัคร ๑๐ เม.ย. - ๓ ก.ค.๒๕๕๘

สอมธ.ประกาศผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๘
รายชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สอมธ. ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลา ๑ ปี และมียอดเงินในบัญชีต่ำกว่า ๕๐ บาท สอมธ.จะดำเนินการปิดบัญชีฯ

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน สอมธ. [บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด]

การโอนเงินเข้าบัญชี ของ สอมธ. ประเภทออมทรัพย์   
   
 
     

รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี'57

Thammasat University Savings
and
Credit Cooperative Limited
ค้นหา
 
 
 
s