< อ่านข่าวเก่า >
แนะนำ สอมธ.ผลการดำเนินงานบริการ สอมธ.สวัสดิการ สอมธ.ติดต่อ สอมธ.
ภาพกิจกรรม
จุลสาร
รวมลิงค์
ลิงค์สหกรณ์ต่าง ๆ
สันนิบาตสหกรณ์
อื่นๆ

ตั้งแต่ ๑๕ ก.ย.๕๒

จุลสารข่าว สอมธ.เดือนเมษายน ๒๕๖๐

จุลสารข่าว สอมธ.เดือนกันยายน ๒๕๖๐

รายงานประจำปี ๒๕๕๙

จุลสารเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
จุลสาร สอมธ.ฉบับพิเศษ หยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการฯ ปี ๒๕๖๑, ๑๔ ธ.ค.๒๕๖๐   
สอมธ.กำหนดหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการ'ปี ๒๕๖๑  
โปสเตอร์ สอมธ. ขอเชิญสมาชิกใช้สิทธิ์หยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการ, ๑๔ ธ.ค.๒๕๖๐  

สอมธ. ประกาศ เรื่อง 'การปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์'   

    -[สอมธ.ท่าพระจันทร์ รายชื่อค่ารักษาบัญชีเงินฝากต่ำกว่า ๕๐ บาท]

    -[สอมธ.ศูนย์รังสิต รายชื่อค่ารักษาบัญชีเงินฝากต่ำกว่า ๕๐ บาท]

รูปภาพ สอมธ. มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี ๒๕๖๐, เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค.๒๕๖๐ 
รูปภาพ สอมธ.สายใยที่ไม่เกษียณ.. ดั่งกันและกัน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๒๕๖๐ 
สอมธ. ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น, ตั้งแต่ ๑ พ.ย.๒๕๖๐ 

สอมธ. ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๘ ตำแหน่ง, รับสมัคร ๑-๗ พ.ย.๒๕๖๐   

    -[หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการฯ ปี ๒๕๖๑] 

    -[ใบสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการฯ ปี ๒๕๖๑]  

    -[ใบเสนอชื่อเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการฯ ปี ๒๕๖๑]  

สอมธ.ขอเชิญรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ จำนวน ๘ ตำแหน่ง, รับสมัคร ๑-๗ พ.ย.๒๕๖๐
จุลสาร สอมธ.ฉบับประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ 
สอมธ. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ใหม่  
ประกาศ สอมธ. เรื่อง 'การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก' ตั้งแต่ ๗ ส.ค.๒๕๖๐
สอมธ.ย้ำ ไม่เคยทำธุรกรรม กับสหกรณ์นพเก้ารวมใจและชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย
รายงานประจำปี ๒๕๕๙ สอมธ.
สอมธ. ปรับหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ, เริ่ม ๒ พ.ค.๒๕๕๙

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน สอมธ. [บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด]

การโอนเงินเข้าบัญชี ของ สอมธ. ประเภทออมทรัพย์   
   
 
 

รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี'๒๕๕๙

Thammasat University Savings
and
Credit Cooperative Limited
ค้นหา
 
 
s