< อ่านข่าวเก่า >
แนะนำ สอมธ.ผลการดำเนินงานบริการ สอมธ.สวัสดิการ สอมธ.ติดต่อ สอมธ.
ภาพกิจกรรม
จุลสาร
รวมลิงค์
ลิงค์สหกรณ์ต่าง ๆ
สันนิบาตสหกรณ์
อื่นๆ

ตั้งแต่ ๑๕ ก.ย.๕๒

จุลสารข่าว สอมธ.เดือนเมษายน ๒๕๖๐

จุลสารข่าว สอมธ.เดือนเมษายน ๒๕๖๐

รายงานประจำปี ๒๕๕๙

จุลสารเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

สอมธ.ย้ำ ไม่เคยทำธุรกรรม กับสหกรณ์นพเก้ารวมใจและชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย  
จุลสาร สอมธ.ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐  

สอมธ.จัดโครงการความรู้สู่อาชีพเพื่อสมาชิก'ปี ๒๕๖๐, จำนวน ๔ หลักสูตร  

หลักสูตรเต้าฮวยนมสด 
      -[ใบสมัคร รับสมัคร ๘-๑๖ พ.ค.๒๕๖๐] 
      -[รายชื่อผู้เข้าอบรมเต้าฮวยนมสด]

หลักสูตรกาแฟโบราณ  
       -[ใบสมัคร รับสมัคร ๑๒-๑๖ มิ.ย.๒๕๖๐]

หลักสูตรวุ้นสายรุ้ง  
       -[ใบสมัคร รับสมัคร ๑๗-๒๑ ก.ค.๒๕๖๐]

หลักสูตรขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์  
      -[ใบสมัคร รับสมัคร ๗-๑๑ ส.ค.๒๕๖๐]

จัดกิจกรรมทำดี '๔๕ ปี สอมธ.ปลูกป่าเพื่อพ่อ ณ มธ.ศูนย์พัทยา, ๓ มิ.ย.๒๕๖๐ 
    -[ใบสมัคร รับสมัคร ๑-๒๓ พ.ค.๒๕๖๐]
    -[
รายชื่อผู้ปลูกป่าเพื่อพ่อ ณ มธ.ศูนย์พัทยา]   
สอมธ.จัดสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ จ.ชลบุรี, ๑๗-๑๘ มิ.ย.๒๕๖๐  
    -[ใบสมัคร รับสมัคร ๓-๓๑ พ.ค.๒๕๖๐]
จุลสาร สอมธ.ฉบับประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐  
สอมธ. รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่, รับสมัคร ๑-๓๑ พ.ค.๒๕๖๐  
ประกาศ สอมธ. รับสมัครยื่นรับทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ประจำปี ๒๕๖๐, ยื่น ๑๐ เม.ย. ถึง ๗ ก.ค.๒๕๖๐   
รายงานประจำปี ๒๕๕๙ สอมธ.
จุลสาร สอมธ.ฉบับประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๕๕๙ (สอมธ. ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้)
สอมธ. ปรับหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ, เริ่ม ๒ พ.ค.๒๕๕๙

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน สอมธ. [บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด]

การโอนเงินเข้าบัญชี ของ สอมธ. ประเภทออมทรัพย์   
   
 
 

รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี'๒๕๕๙

Thammasat University Savings
and
Credit Cooperative Limited
ค้นหา
 
 
s