< อ่านข่าวเก่า >
แนะนำ สอมธ.ผลการดำเนินงานบริการ สอมธ.สวัสดิการ สอมธ.ติดต่อ สอมธ.
ภาพกิจกรรม
จุลสาร
รวมลิงค์
ลิงค์สหกรณ์ต่าง ๆ
สันนิบาตสหกรณ์
อื่นๆ

ตั้งแต่ ๑๕ ก.ย.๕๒

จุลสารข่าว สอมธ.เดือนเมษายน ๒๕๖๐

จุลสารข่าว สอมธ.เดือนมกราคม ๒๕๖๑

รายงานประจำปี ๒๕๖๐

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
สอมธ. จัดโครงการความรู้สู่อาชีพ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๔ หลักสูตร   
*หลักสูตรข้าวเกรียบปากหม้อญวณ,
    ครั้งที่ ๑ ท่าพระจันทร์ วันเสาร์ที่ ๒ มิ.ย.๒๕๖๑
    ครั้งที่ ๒ ศูนย์รังสิต วันเสาร์ที่ ๙ มิ.ย.๒๕๖๑
       -ใบสมัครหลักสูตรข้าวเกรียบปากหม้อญวณ, รับสมัคร ๑๕-๒๑ พ.ค.๒๕๖๑
*หลักสูตรกุยช่ายแป้งบาง,
    ครั้งที่ ๑ ท่าพระจันทร์ วันเสาร์ที่ ๑๘ ส.ค.๒๕๖๑
    ครั้งที่ ๒ ศูนย์รังสิต วันเสาร์ที่ ๒๕ ส.ค.๒๕๖๑
       -ใบสมัครหลักสูตรกุยช่ายแป้งบาง, รับสมัคร ๒๓-๓๑ ก.ค.๒๕๖๑
*หลักสูตรก๋วยเตี๊ยวไก่มะระ,
    ครั้งที่ ๑ ท่าพระจันทร์ วันเสาร์ที่ ๑ ก.ย.๒๕๖๑
    ครั้งที่ ๒ ศูนย์รังสิต วันเสาร์ที่ ๘ ก.ย.๒๕๖๑
       -ใบสมัครหลักสูตรก๋วยเตี๊ยวไก่มะระ, รับสมัคร ๑๔-๒๐ ส.ค.๒๕๖๑
*หลักสูตรขนมบ๊ะจ่าง,
    ครั้งที่ ๑ ท่าพระจันทร์ วันเสาร์ที่ ๒๐ ต.ค.๒๕๖๑
    ครั้งที่ ๒ ศูนย์รังสิต วันเสาร์ที่ ๒๗ ต.ค.๒๕๖๑
       -ใบสมัครหลักสูตรขนมบ๊ะจ่าง, รับสมัคร ๑-๕ ต.ค.๒๕๖๑
สอมธ. จัดสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ จ.เพชรบุรี, ๒๓-๒๔ มิ.ย.๒๕๖๑   
- ใบสมัครเข้าร่วมสัมมนาครั้งที่ ๑/๒๕๖๑, รับสมัคร ๓-๓๑ พ.ค.๒๕๖๑
สอมธ. จัดโครงการความรู้สู่อาชีพนอกสถานที่ 'บ้านของพ่อ' จ.พระนครศรีอยุธยา, ๑๖ มิ.ย.๒๕๖๑   
- ใบสมัครโครงการความรู้สู่อาชีพ, รับสมัคร ๑๕-๓๐ พ.ค.๒๕๖๑
สอมธ. จัดทำเว็บไซต์ใหม่  
สอมธ. ประกาศ เรื่องทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ประจำปี ๒๕๖๑, ยื่นตั้งแต่ ๑๐ เมษายน ถึง ๖ ก.ค.๒๕๖๑    
จุลสาร สอมธ.ฉบับประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑  
สอมธ. รายงานประจำปี ๒๕๖๐   
รูปภาพ สอมธ. มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี ๒๕๖๐, เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค.๒๕๖๐ 
รูปภาพ สอมธ.สายใยที่ไม่เกษียณ.. ดั่งกันและกัน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๒๕๖๐
ประกาศ สอมธ. เรื่อง 'การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก' ตั้งแต่ ๗ ส.ค.๒๕๖๐
สอมธ.ย้ำ ไม่เคยทำธุรกรรม กับสหกรณ์นพเก้ารวมใจและชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไท
สอมธ. ปรับหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ, เริ่ม ๒ พ.ค.๒๕๕๙

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน สอมธ. [บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด]

การโอนเงินเข้าบัญชี ของ สอมธ. ประเภทออมทรัพย์   
   
 
 

รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี'๒๕๖๐

Thammasat University Savings
and
Credit Cooperative Limited
ค้นหา
 
 
s