บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส
          สอมธ.มีบริการรับชำระค่าสาธารณูปโภคทั้ง 2 สำนักงาน ท่าพระจันทร์ และรังสิต อาทิเช่น ค่าน้ำ ค่าโทรศัพท์ บัตรเครดิต เซ็นทรัลคาร์ด เพาเวอร์บายคาร์ด ฯลฯ
          เฉพาะค่าน้ำ/โทรศัพท์ เสียค่าธรรมเนียมใบแจ้งหนี้ละ 10 บาท (กสท.ไม่รับในแจ้งหนี้ที่เกินกำหนด) สำหรับบริการ อื่น ๆ เสียค่าธรรมเนียมใบแจ้งหนี้ละ 15 บาท
 
สอมธ.เปิดให้บริการทุกวันทำการราชการตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. โดยไม่หยุดพักเที่ยง
สร้างชีวิต สร้างหลักฐาน ด้วยบริการ สอมธ
 
จุดชำระเงิน

 

กลุ่มเช่าซื้อ

 

กลุ่มบัตรเครดิต

 

และกลุ่มอื่น ๆ รวมกันกว่า 80 รายการ

 

ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริการ