สอมธ. ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2554
7 ตำแหน่ง 7 คน
ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2554
 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0 2613 3880-2 (ท่าพระจันทร์)
และโทรศัพท์หมายเลข 0 2986 9176 (ศูนย์รังสิต)
Updated: 2010-10-07 16:01 TH