ขอแจ้งสมาชิก สอมธ. ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ สั่งปิดสหกรณ์นพเก้าฯ สอมธ. ขอแจ้งให้ทราบว่า “สอมธ.ไม่เคยติดต่อและ ไม่เคยทำธุรกรรมใดๆกับสหกรณ์นพเก้าฯ”