สอมธ.จัดสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ 
18-19 กันยายน 2553
ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์สปา จ.ชลบุรี
 
สอมธ.กำหนดจัดโครงการสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2553
ณ โรงแรม ลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์สปา จ.ชลบุรี (เปลี่ยนแปลงสถานที่ เป็น โรงแรม เดอะซายน์ จ.ชลบุรี)
รับสมาชิกจำนวน 120 คน 
เปิดรับสมัครสมาชิกระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ถึง 20 สิงหาคม 2553 
โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้
 
1. สมาชิกที่เคยเข้าร่วมสัมมนาในปี 2551 และปี 2552 ไม่มีสิทธิเข้าร่วมสัมมนา
2. สมาชิกที่ยังไม่เคยเข้าร่วมสัมมนากับ สอมธ. จะพิจารณาเป็นลำดับแรกตามกลุ่มโควต้า
3. สมาชิกที่เคยเข้าร่วมสัมมนาแล้วในปีอื่นๆ ที่มิใช่ปี 2551และ ปี 2552 จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับรอง
4. กำหนดจำนวนผู้สมัครตามหมายเลขสมาชิกเป็นช่วง ๆ ดังนี้
 
สมาชิกตั้งแต่หมายเลข
รับสมัครจำนวน/คน
0001-1000
10
1001-2000
10
2001-3000
15
3001-4000
15
4001-5000
15
5001-6000
15
6001-7000
15
7001-8000
15
8001 ขึ้นไป
10

 

5. ในกรณีที่สมาชิกแต่ละกลุ่ม สมัครเกินกว่าที่กำหนด สอมธ. จะใช้วิธีจับฉลาก
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมสัมมนา วันที่ 26 สิงหาคม 2553
7. แจ้งชื่อยกเลิกการเข้าร่วมสัมมนา ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2553
 
ใบสมัครการเข้ารับการอบรมสัมมนา ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2553 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0 2613 3880-2 (ท่าพระจันทร์)
และโทรศัพท์หมายเลข 0 2986 9176 (ศูนย์รังสิต)
 
 
Updated: 2010-09-03 10:06 TH