สอมธ. จัดโครงการความรู้สู่อาชีพ 2 หลักสูตร
          สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด (สอมธ.) จัดโครงการความรู้สู่อาชีพ สำหรับสมชิก ที่สนใจ จะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สำหรับเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมนี้ 2 หลักสูตร ดังนี้
 
หลักสูตรที่ 1 สูตรการทำสปา (เกลือโลชั่น, น้ำแร่, น้ำนม) 
รับสมัครสมาชิก ครั้งละ 30 คน
ครั้งที่ 1 ที่ท่าพระจันทร์
วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2547 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ หน้าสำนักงาน สอมธ.
ครั้งที่ 2 ที่ศูนย์รังสิต 
วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2547 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงาน สอมธ.
 
 
 หลักสูตรที่ 2  การประดิษฐ์บ้านเรือนไทยด้วยไม้สัก 
 รับสมัครสมาชิก ครั้งละ 25 คน
ครั้งที่ 1 ที่ท่าพระจันทร์ 
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2547 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ หน้าสำนักงาน สอมธ.
ครั้งที่ 2 ที่ศูนย์รังสิต 
วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2547 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ สำนักงาน สอมธ.
  รับสมัครระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2547
ประกาศรายชื่อวันที่ 11 กันยายน 2547
ขอสละสิทธิภายในวันที่ 13 กันยายน 2547
          หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
   พิจารณาคัดเลือกโดยการยื่นใบสมัครก่อน-หลัง 
          อบรมหลักสูตรที่ 1 ชำระเงินค่าอุปกรณ์คนละ 100 บาท จะได้สูตรที่ผสมแล้วคนละ 1 ชุด 
          อบรมหลักสูตรที่ 2 ชำระเงินค่าอุปกรณ์คนละ 150 บาท จะได้บ้านเรือนไทยภาคกลาง 1 หลัง
ขนาด 4x4     นิ้ว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
โทร. 0-2613-3880-2 ต่อ 115
หมายเหตุ: สอมธ. ให้สิทธิเฉพาะสมาชิกเท่านั้น บุคคลอื่นไม่สามารถเข้ารับการอบรมแทนกันได้