สอมธ. จัดโครงการความรู้สู่อาชีพส่งท้ายปี 2547
สอมธ. จัดโครงการความรู้สู่อาชีพ ส่งท้ายปีลิงที่แสนซน กับหลักสูตร 'การทำการ์ดด้วยศิลปะการฉลุกระดาษไข (Pergamano Parchment Craft) ขั้นพื้นฐาน' แล้วปีใหม่นี้เราจะมีการ์ดสวยๆ ที่ทำด้วยมือของเราเองส่ง ให้เพื่อน รับสมัครสมาชิกที่รักงานศิลป์ ครั้งละ 25 คน
 
  • ครั้งที่ 1 ที่ท่าพระจันทร์ 
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2547 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ หน้าสำนักงาน สอมธ.
  • ครั้งที่ 2 ที่ศูนย์รังสิต
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2547 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงาน สอมธ.
 
เปิดรับสมัครสมาชิกที่สนใจเข้าอบรม ครั้งละ 25 คน
ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2547
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม วันที่ 16 พฤศจิกายน 2547
แจ้งขอยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2547
 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
 
1. พิจารณาคัดเลือกโดยการยื่นใบสมัครก่อน-หลัง
2.ชำระเงินค่าอุปกรณ์คนละ 150 บาท จะได้กระดาษไขชนิดพิเศษ 2 แผ่น, แผ่นฝึกหัดและการ์ดอวยพร ปีใหม่, แบบลาย 1 ด้าม, เอกสารประกอบการสอน 1 ฉบับ
3.สอมธ. ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินดังนี้
- ไม่แจ้งยกเลิกภายในวันที่ สอมธ.กำหนด
- ไม่เข้าอบรมตามเวลาที่ สอมธ. กำหนด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงาน สอมธ.
โทร. 0-2613-3880 - 2 ต่อ 115
 
หมายเหตุ: สอมธ. ให้สิทธิเฉพาะสมาชิกเท่านั้น บุคคลอื่นไม่สามารถเข้ารับการอบรมแทนกันได้