สอมธ. จัดโครงการความรู้สู่อาชีพ 3 หลักสูตร
รับสมัครสมาชิกครั้งละ 20 คน
 
          ได้เวลาแล้ว สำหรับผู้ที่ใจจดจ่อรอคอยมาแสนนาน สำหรับผู้ที่สนใจคอยสอบถามอยู่เสมอๆ ว่าเมื่อไหร่จะจัดโครงการ ความรู้สู่อาชีพซักที สำหรับสมาชิดที่ชอบงานประดิษฐ์ประดอย มีเวลาว่างเยอะ แต่ขอใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการ เข้าร่วมกิจกรรมสนุกๆ กับ สอมธ. และในช่วงครึ่งปีแรกนี้ มีกิจกรรมดีๆ มาให้ฝึกฝีมือก่อน 3 หลักสูตร ดังนี้
 
หลักสูตรที่ 1 เทคนิคการเพ้นท์ผ้า
ครั้งที่ 1 ท่าพระจันทร์
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2548 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. 
ณ หน้าสำนักงาน สอมธ.
ครั้งที่ 2 ศูนย์รังสิต
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2548 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. 
ณ สำนักงาน สอมธ.
 • เปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2548
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม วันที่ 24 พฤษภาคม 2548
แจ้งสละสิทธิการเข้าอบรมภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2548
 
หลักสูตรที่ 2 การตกแต่งกระถางดินเผาด้วยเทคนิคโมเสก
ครั้งที่ 1 ท่าพระจันทร์
วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2548 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. 
ณ หน้าสำนักงาน สอมธ.
ครั้งที่ 2 ศูนย์รังสิต
วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2548 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. 
ณ สำนักงาน สอมธ.
 • เปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2548
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม วันที่ 2 มิถุนายน 2548
แจ้งสละสิทธิการเข้าอบรมภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2548
 
หลักสูตรที่ 3 เทคนิคการตกแต่งจานให้สวยด้วยกระดาษ Napkin
ครั้งที่ 1 ท่าพระจันทร์
วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2548 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. 
ณ หน้าสำนักงาน สอมธ.
ครั้งที่ 2 ศูนย์รังสิต
วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2548 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. 
ณ สำนักงาน สอมธ.
 • เปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 13-15 มิถุนายน 2548
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม วันที่ 20 มิถุนายน 2548
แจ้งสละสิทธิการเข้าอบรมภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2548
 
ใครอยากทราบว่าเทคนิคต่างๆ เหล่านี้ ทำได้อย่างไร ก็เชิญสมัครมาร่วมกิจกรรมกันได้เลย โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
 • ทุกหลักสูตรเปิดรับสมัครสมาชิกที่สนใจเข้าอบรม ครั้งละ 20 คน เท่านั้น
 • พิจารณาคัดเลือกโดยการยื่นใบสมัครก่อน-หลัง
 • หลักสูตรที่ 1 และหลักสูตรที่ 3 ชำระเงินค่าอุปกรณ์คนละ 150 บาท
 • หลักสูตรที่ 2 ชำระเงินค่าอุปกรณ์ คนละ 100 บาท
 • และ สอมธ. ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินดังนี้
          - ไม่แจ้งยกเลิกภายในวันที่ สอมธ. กำหนด
          - ไม่เข้าอบรมตามเวลาที่ สอมธ. กำหนด
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
สำนักงาน สอมธ. 
หรือ เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0 2613 3880-2 ต่อ 115
หมายเหตุ สอมธ. ให้สิทธิเฉพาะสมาชิกเท่านั้น บุคคลอื่นไม่สามารถเข้ารับการอบรมแทนกันได้