สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 
จัดโครงการความรู้สู่อาชีพ 2 หลักสูตร
         คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดโครงการความรู้สู่อาชีพเพื่อให้สมาชิกใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์ และเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปสู่อาชีพเสริม สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว รับสมัครสมาชิก ครั้งละ 30 คน โดยพิจารณาจากการยื่นใบสมัครก่อน-หลัง ดังนี้
 
  • หลักสูตรที่ 1 อาหารว่าง (ติ่มซำ : ขนมจีบ ซาลาเปา ฮะเก๋า)
  • หลักสูตรที่ 2 การแต่งหน้าเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพ
หลักสูตรที่ 1 อาหารว่าง (ติ่มซำ : ขนมจีบ ซาลาเปา ฮะเก๋า)
      วิทยากร อาจารย์ มล.อุบล ดีสวัสดิ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครใต้
 
ครั้งที่ 1ท่าพระจันทร์
วันที่ 19 พฤษภาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ สำนักงาน สอมธ.
 
ครั้งที่ 2 ศูนย์รังสิต
วันที่ 20 พฤษภาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
ณ สำนักงาน สอมธ.
 
สมาชิกเสียค่าอุปกรณ์คนละ 100 บาท
 
หลักสูตรที่ 2 การแต่งหน้าเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพ
      วิทยากร บริษัทเมคอัพเทคนิคอินเตอร์เนชั่นแนล (เครื่องสำอางค์ MIT)
 
ครั้งที่ 1 ท่าพระจันทร์
วันที่ 9 มิถุนายน 2550 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้อง F322 อาคารธรรมศาสตร์ 60ปี
 
ครั้งที่ 2 ศูนย์รังสิต
วันที่ 10 มิถุนายน 2550 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.
ณ สำนักงาน สอมธ.
 
สมาชิกเสียค่าอุปกรณ์คนละ 150 บาท
 
ทุกหลักสูตร:
  • เปิดรับสมาชิกระหว่างวันที่ 3-11 พฤษภาคม 2550
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับอบรม วันที่ 16 พฤษภาคม 2550
 
การสละสิทธิ:
  • หลักสูตรที่ 1 แจ้งสละสิทธิภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2550
  •  หลักสูตรที่ 2 แจ้งสละสิทธิภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
สำนักงาน สอมธ. หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 2613 3880-2 ต่อ 115
 
หมายเหตุ: สอมธ.ให้สิทธิเฉพาะสมาชิกเท่านั้น บุคคลอื่นไม่สามารถเข้ารับการอบรมแทนกันได้ และในกรณีที่แต่ละหลักสูตร มีสมาชิกสมัครเข้าอบรมไม่ถึง 15 คน สอมธ. ขอยกเลิกการจัดอบรมหลักสูตรนั้นๆ