สอมธ. จัดโครงการความรู้สู่อาชีพ 2 หลักสูตร
           คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดโครงการความรู้สู่อาชีพเพื่อให้สมาชิกใช้เวลาว่าง เกิดประโยชน์ และเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปสู่อาชีพเสริม สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว รับสมัครสมาชิก ครั้งละ 30 คน โดยพิจารณาจากการยื่นใบสมัครก่อน-หลัง
 
หลักสูตรที่ 1 การแต่งหน้าเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพ
วิทยากร บริษัทเมคอัพเทคนิคอินเตอร์เนชั่นแนล (เครื่องสำอางค์ MIT)
 
  • ครั้งที่ 1 ท่าพระจันทร์ วันที่ 15 กันยายน 2550 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักงาน สอมธ.
  • ครั้งที่ 2 ศูนย์รังสิต วันที่ 16 กันยายน 2550 ตั้งแต่เวลา 09.00 –12.00 น. ณ สำนักงาน สอมธ.
สมาชิกเสียค่าอุปกรณ์คนละ 150 บาท
 
หลักสูตรที่ 2 การทำของว่าง ติ่มซำ (ขนมจีบ ซาลาเปา ฮะเก๋า)
  วิทยากร อาจารย์ มล. อุบล ดีสวัสดิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครใต้)
 
  • ครั้งที่ 1 ท่าพระจันทร์ วันที่ 27 ตุลาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ หน้าสำนักงาน สอมธ.
  • ครั้งที่ 2 ศูนย์รังสิต วันที่ 28 ตุลาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงาน สอมธ.
สมาชิกเสียค่าอุปกรณ์คนละ 100 บาท
 
ทุกหลักสูตร
  • เปิดรับสมัครสมาชิกระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม 2550
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม วันที่ 7 กันยายน 2550
การสละสิทธิ
  • หลักสูตรที่ 1 แจ้งสละสิทธิภายในวันที่ 12 กันยายน 2550
  • หลักสูตรที่ 2 แจ้งสละสิทธิภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2550
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน สอมธ. 
หรือโทรศัพท์หมายเลข 0-2613-3880-2 ต่อ 115
 
หมายเหตุ สอมธ. ให้สิทธิเฉพาะสมาชิกเท่านั้น บุคคลอื่นไม่สามารถเข้ารับการอบรมแทนกันได้ และในกรณีที่แต่ละหลักสูตร มีสมาชิกสมัครเข้าอบรมไม่ถึง 15 คน สอมธ. ขอยกเลิกการจัดอบรมหลักสูตรนั้น ๆ