สอมธ. จัดโครงการความรู้สู่อาชีพ 3 หลักสูตร
           สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด (สอมธ.) จัดโครงการความรู้สู่อาชีพ 3 หลักสูตร ให้แก่สมาชิก โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมหารายได้ให้แก่ครอบครัวรับสมัครสมาชิกครั้งละ 30 คน โดยพิจารณาจากการยื่นใบสมัครก่อน-หลัง ดังนี้
 
หลักสูตร “การจัดสวนถาด”
เปิดรับสมัครวันที่ 12- 14 พฤษภาคม 2552
 
ครั้งที่ 1 ท่าพระจันทร์ 
วันที่ 6 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00-16.00 น. 
ณ สำนักงาน สอมธ.
 
ครั้งที่ 2 ศูนย์รังสิต 
วันที่ 7 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ สำนักงาน สอมธ.
 
  • ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัคร 100 บาท(สำหรับสมาชิกเข้าอบรมตามเวลาที่ สอมธ. กำหนด จะคืนเงินให้ในวันเปิดทำการ)
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม วันที่ 19 พฤษภาคม 2552
  •  แจ้งยกเลิกภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 จึงจะคืนเงินค่าสมัครให้
 
หลักสูตร “การทำซูชิ 10 หน้า”
เปิดรับสมัครวันที่ 16-18 มิถุนายน 2552
 
ครั้งที่ 1 ท่าพระจันทร์ 
วันที่ 11 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.00-16.00 น. 
ณ สำนักงาน สอมธ.
 
ครั้งที่ 2 ศูนย์รังสิต 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.00-16.00 น. 
ณ สำนักงาน สอมธ.
 
  • ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัคร 100 บาท(สำหรับสมาชิกเข้าอบรมตามเวลาที่ สอมธ. กำหนด จะคืนเงินให้ในวันเปิดทำการ)
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม วันที่ 23 มิถุนายน 2552
  • แจ้งยกเลิกภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2552 จึงจะคืนเงินค่าสมัครให้
 
หลักสูตร “การร้อยลูกปัด” (สร้อยข้อมือ แหวน กรอบพระ)
เปิดรับสมัครวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2552
 
ครั้งที่ 1 ท่าพระจันทร์ 
วันที่ 8 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ สำนักงาน สอมธ.
 
 
ครั้งที่ 2 ศูนย์รังสิต 
วันที่ 9 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00-16.00 น. 
ณ สำนักงาน สอมธ.
 
  • ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัคร 100 บาท (สำหรับสมาชิกเข้าอบรมตามเวลาที่ สอมธ. กำหนด จะคืนเงินให้ในวันเปิดทำการ)
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2552
  • แจ้งยกเลิกภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 จึงจะคืนเงินค่าสมัครให้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน สอมธ. 
หรือ เบอร์โทรศัพท์ 0-2613-3880-2 ต่อ 115
 
หมายเหตุ สอมธ. ให้สิทธิเฉพาะสมาชิกเท่านั้น บุคคลอื่นไม่สามารถเข้ารับการอบรมแทนกันได้ และในกรณีที่มีสมาชิกสมัครเข้าอบรมไม่ถึง 15 คน สอมธ. ขอยกเลิกการจัดอบรมหลักสูตรนั้นๆ
 
Updated: 2009-05-01 13:56 TH