สอมธ. จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรม
ทอดผ้าป่าสามัคคีวัดโพธิ์บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมประจำปี 2553 โดยจัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณะวัตถุถาวร ณ วัดโพธิ์บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา และนำสมาชิกไปนมัสการหลวงพ่อโสธร วัดคู่บ้านคู่เมือง ซื้อของฝากที่ตลาดน้ำบางคล้า 
วันที่ 19 มิถุนายน 2553 
รับสมัครสมาชิกจำนวน 300 คน ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2553
 
โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้
1.  กำหนดจำนวนผู้สมัครตามหมายเลขสมาชิกเป็นช่วงๆ ดังนี้
 
สมาชิกตั้งแต่หมายเลข
รับสมัครจำนวน/คน
0001-1000
40
 
 
1001-2000
2001-3000
3001-4000
4001-5000
5001-6000
30
6001-7000
7001-8000
20
8001 ขึ้นไป
 
2.  สมาชิกที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมจริยธรรมกับ สอมธ. จะได้รับพิจารณาเป็นลำดับแรก
3.  สมาชิกที่เคยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมจริยธรรมกับ สอมธ. จะได้รับพิจารณาเป็นลำดับรอง
4.  ในกรณีที่สมาชิกแต่ละกลุ่ม สมัครเกินกว่าที่กำหนด สอมธ. จะใช้วิธีจับฉลาก
5.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2553
6.  กรณีไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ โปรดแจ้งยกเลิกภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2553 มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมจริยธรรมครั้งต่อไป 2 ครั้ง
5.  ในกรณีที่สมาชิกแต่ละกลุ่ม สมัครเกินกว่าที่กำหนด สอมธ. จะใช้วิธีจับฉลาก
6.  กรณีไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ โปรดแจ้งยกเลิกภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 มิฉะนั้นท่านจะถูกตัดสิทธิในการสมัครเข้าร่วมสัมมนาครั้งต่อไป 2 ครั้ง
 
หมายเหตุ: สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นสิทธิเฉพาะตัวสมาชิก ไม่สามารถให้บุคคลอื่นเข้าร่วมสัมมนาแทนได้
 
สามารถดาวน์โหลด ใบสมัครโครงการส่งเสริมจริยธรรม (ทอดผ้าป่าสามัคคีวัดโพธิ์บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา)
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0 2613 3880-2 (ท่าพระจันทร์)
และโทรศัพท์หมายเลข 0 2986 9176 (ศูนย์รังสิต)
 
 
Updated: 2010-05-18 17:06 TH