ความรู้สู่อาชีพ 3 หลักสูตรส่งท้ายปี 2553
          สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด (สอมธ.) จัดโครงการความรู้สู่อาชีพ ให้แก่สมาชิก 3 หลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การทำอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว รับสมัครสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ฯ ดังนี้
 
หลักสูตรที่ 1 “อาหารว่างไทย ขนมช่อม่วง ถั่วแปบไส้กุ้ง ปั้นขลิบนึ่งไส้ปลา”
  วิทยากร อ. มล.อุบล ดีสวัสดิ์
  • ครั้งที่ 1 ท่าพระจันทร์ วันที่ 25 กันยายน 2553 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงาน สอมธ.
  • ครั้งที่ 2 ศูนย์รังสิต วันที่ 26 กันยายน 2553 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงาน สอมธ.
- เก็บค่าอุปกรณ์เพิ่มคนละ 50 บาท
- เปิดรับสมัครสมาชิก ครั้งละ 25 คน ตั้งแต่วันที่ 8-14 กันยายน 2553
- ประกาศรายชื่อ วันที่ 16 กันยายน 2553 
- แจ้งยกเลิกเข้าอบรม ภายในวันที่ 20 กันยายน 2553
  ดาวน์โหลด ใบสมัคร หลักสูตร “อาหารว่าง ขนมช่อม่วง ถั่วแปบไส้กุ้ง ปั้นขลิบนึ่งไส้ปลา”
 
หลักสูตรที่ 2 “เบเกอรี่ พาย+เอแคร์”
  วิทยากร รศ.ดร.บุศราภา ลิมานนท์
  • ครั้งที่ 1 วันที่ 9 ตุลาคม 2553 เวลา 08.30-16.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 10 ตุลาคม 2553 เวลา 08.30-16.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
- เปิดรับสมัครสมาชิกครั้งละ 25 คน ตั้งแต่ วันที่ 20- 24 กันยายน 2553
- ประกาศรายชื่อ วันที่ 28 กันยายน 2553 
- แจ้งยกเลิกเข้าอบรม ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2553
  **หลักสูตรนี้สมาชิกท่าพระจันทร์ ต้องไปอบรมที่ คณะวิทยาศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต 
โดย จะจัดรถรับ-ส่ง จากท่าพระจันทร์ ไปยังศูนย์รังสิต 
ในวันที่ 9 ตุลาคม 2553 เวลา 07.00 น. เท่านั้น
  ดาวน์โหลด ใบสมัคร หลักสูตร “เบเกอรี่ พายและเอแคร์
 
หลักสูตรที่ 3 “การผูกริบบิ้น และห่อของขวัญ”
  วิทยากร อ. อารีย์ เจียระบรรจง
  • ครั้งที่ 1 ท่าพระจันทร์ วันที่ 30 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงาน สอมธ.
  • ครั้งที่ 2 ศูนย์รังสิต วันที่ 31 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงาน สอมธ.
- เก็บค่าอุปกรณ์เพิ่ม 100 บาท 
- เปิดรับสมัครสมาชิกครั้งละ 25 คน ตั้งแต่วันที่ 12-18 ตุลาคม 2553 บาท 
- ประกาศรายชื่อ วันที่ 19 ตุลาคม 2553 
- แจ้งยกเลิกเข้าอบรม ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2553
  ดาวน์โหลด ใบสมัคร หลักสูตร “การผูกโบว์ และการห่อของขวัญแบบต่างๆ ”
 
การรับสมัคร
  1. สมาชิกต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าอบรมหลักสูตรละ 200 บาท                                                                                   (เมื่อเข้าอบรมตามหลักสูตร ที่ สอมธ. กำหนดจะคืนเงินให้ในวันเปิดทำการ โดยการโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝาก)                          กรณีที่สมาชิก ไม่มาอบรมตามที่ กำหนด สอมธ. จะนำเงินค่าธรรมเนียมเข้าเป็นรายได้ สอมธ. ต่อไป
  2. กรณีที่มีสมาชิกสมัครเกินกว่าจำนวนที่ สอมธ. กำหนดจะใช้วิธีจับฉลาก
  3. สอมธ. ให้สิทธิเฉพาะสมาชิกที่สมัครเข้าอบรมเท่านั้น บุคคลอื่นไม่สามารถเข้ารับการอบรมแทนกันได้
  4. กรณีที่มีผู้สมัครเข้าอบรมแต่ละหลักสูตรไม่ถึง 15 คน สอมธ. ขอยกเลิกการจัดอบรมหลักสูตรนั้นๆ
สำหรับสมาชิกที่สนใจจะสมัครเข้ารับการอบรม สามารถยื่นใบสมัครได้ตามวันและเวลาที่กำหนดได้ 
ที่สำนักงาน สอมธ. ทั้ง 3 สำนักงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-613-3880-2 (คุณสุนันทา ญาณศีล) 
 
          
Updated: 2010-09-03 14:15 TH