ความรู้สู่อาชีพ3 หลักสูตร

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด (สอมธ.) จัดโครงการความรู้ สู่อาชีพให้แก่สมาชิก3หลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การทอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ ครอบครัว รับสมัครสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯดังนี้

หลักสูตรที่1 “เครปและวาฟเฟิล” 

วิทยากร คุณมานะ เทียนขาว

ครั้งที่1 ท่าพระจันทร์ วันที่ 4 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงาน สอมธ.
ครั้งที่2 ศูนย์รังสิต วันที่ 5 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงาน สอมธ.
 
- เปิดรับสมัครสมาชิกครั้งละ30 คน  ตั้งแต่วันที่18-24 พฤษภาคม 2554
- ประกาศรายชื่อ วันที่30 พฤษภาคม 2554
- แจ้งยกเลิกเข้าอบรมภายในวันที่1 มิถุนายน2554
 
 
หลักสูตรที่2 “ขนมจีน น้ำพริก น้ำยา สูตรโบราณ”
 
วิทยากร มล.อุบล ดีสวัสดิ์
 
ครั้งที่1 ท่าพระจันทร์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.30-16.00 น. ณ สำนักงาน สอมธ.
ครั้งที่2 ศูนย์รังสิต วันที่ 10 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.30-16.00 น. ณ สำนักงาน สอมธ.
 
- เก็บค่าอุปกรณ์เพิ่มคนละ50บาท
- เปิดรับสมัครสมาชิกครั้งละ30 คน ตั้งแต่วันที่23- 29 มิถุนายน2554
- ประกาศรายชื่อวันที่1 กรกฎาคม 2554
- แจ้งยกเลิกเข้าอบรมภายในวันที่5 กรกฎาคม 2554
 
 
หลักสูตรที่ 3 “สเต็กหมู ซุปเห็ดสลัด”
 
วิทยากร มล.อุบล ดีสวัสดิ์
 
ครั้งที่1 ท่าพระจันทร์ วันที่ 20 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานสอมธ.
ครั้งที่2 ศูนย์รังสิต วันที่ 21 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงาน สอมธ.
 
- เก็บค่าอุปกรณ์เพิ่ม100 บาท
- เปิดรับสมัครสมาชิกครั้งละ30 คน ตั้งแต่วันที่1-5 สิงหาคม2554
- ประกาศรายชื่อวันที่9 สิงหาคม2554
- แจ้งยกเลิกเข้าอบรมภายในวันที่11 สิงหาคม2554
 
 
การรับสมัคร
 
1. สมาชิกต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าอบรมหลักสูตรละ 200 บาท (เมื่อเข้าอบรมตามหลักสูตร ที่ สอมธ. กำหนดจะคืนเงินให้ในวันเปิดทำการ โดยการโอนเงินผ่านบัชชีเงินฝาก) กรณีที่สมาชิก ไม่มาอบรมตามที่ กำหนด สอมธ.จะนำเงินค่าธรรมเนียมเข้าเป็นรายได้ . สอมธต่อไป
2. กรณีที่มีสมาชิกสมัครเกินกว่าจำนวนที่. สอมธ.กำหนดจะใช้วิธีจับฉลาก
3. สอมธ. ให้สิทธิเฉพาะสมาชิกที่สมัครเข้าอบรมเท่านั้นบุคคลอื่นไม่สามารถเข้ารับการอบรมแทนกันได้
4. กรณีที่มีผู้สมัครเข้าอบรมแต่ละหลักสูตรไม่ถึง15คน สอมธ. ขอยกเลิกการจัดอบรมหลักสูตรนั้นๆ
 
สำหรับสมาชิกที่สนใจจะสมัครเข้ารับการอบรม สามารถยื่นใบสมัครได้ตามวันและเวลาที่กำหนดได้ ที่สำนักงาน สอมธ. ทั้ง 3 สำนักงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
02-613-3880-2 (คุณสุนันทา ชาณศีล)