สอมธ. จัดโครงการความรู้สู่อาชีพ
 
  • หลักสูตรที่ ๑ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น และขนมถ้วยมะพร้าวอ่อน  
       [รับสมัคร ๒๑ - ๒๕ ก.ค.๒๕๕๗ ใบสมัครอบรม]       
  • หลักสูตรที่ ๒ ซาลาเปาแฟนซีไส้หมูสับ   
       [รับสมัคร ๑๘ - ๒๒ ส.ค.๒๕๕๗ ใบสมัครอบรม]
      (**รายชื่อผู้เข้าอบรม**)
  • หลักสูตรที่ ๓ ขนมชั้น (ใบเตย, กาแฟ, อัญชัญ) 
       [รับสมัคร ๑๕ - ๑๙ ก.ย..๒๕๕๗ ใบสมัครอบรม]
      (**รายชื่อผู้เข้าอบรม**)