หลักสูตร หมี่กรอบชาววัง ๓, ๑๗ ต.ค.๒๕๕๘, รับสมัคร ๑๖-๒๒ ก.ย.๒๕๕๘
       [รับสมัคร ๑๖ - ๒๒ ก.ย.๒๕๕๘ ใบสมัครอบรม]       
       (**รายชื่อผู้เข้าอบรม**)
หลักสูตร การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ และการแปรรูปเห็ด ๗ พ.ย.๒๕๕๘, 
       [รับสมัคร ๕ -๙ ต.ค.๒๕๕๘ ใบสมัครอบรม]