• หลักสูตรที่ ๑ ข้าวเหนียวมูน ๔ สี ๔ หน้า (หน้ากุ้ง, หน้าปลาแห้ง, หน้ากะฉีก, หน้าสังขยา)  
       [รับสมัคร ๒๑ - ๒๗ พ.ค.๒๕๕๘ ใบสมัครอบรม]       
       (**รายชื่อผู้เข้าอบรม**)
  • หลักสูตรที่ ๒ ก๋วยเตี๋ยวบก+น้ำจิ้มสุดแซบ   
       [รับสมัคร ๑๕ - ๑๙ มิ.ย.๒๕๕๘ ใบสมัครอบรม]
      (**รายชื่อผู้เข้าอบรม**)
  • หลักสูตรที่ ๓ วุ้นของขวัญ 
       [รับสมัคร ๖ - ๑๐ ก.ค..๒๕๕๘ ใบสมัครอบรม]
      (**รายชื่อผู้เข้าอบรม**)