ความรู้สู่อาชีพ 2 หลักสูตรส่งท้ายปี 2556 
   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด (สอมธ.) จัดโครงการความรู้สู่อาชีพ ให้แก่สมาชิก 2 หลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การทำอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว รับสมัครสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ฯ ดังนี้
 
หลักสูตรที่ 1 คัพเค้ก (Cupcake)ไม่ใช้เตาอบ
  • ครั้งที่ 1 ท่าพระจันทร์วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงาน สอมธ.
  • ครั้งที่ 2 ศูนย์รังสิต วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 เวลา 09. 00-16.00 น. ณ สำนักงาน สอมธ. 
- เปิดรับสมัครสมาชิก ครั้งละ 30 คน ตั้งแต่วันที่ 3-10 ตุลาคม 2556 [ใบสมัครอบรม]  
- ประกาศรายชื่อ วันที่ 14 ตุลาคม 2556 (**รายชื่อผู้เข้าอบรม**)
- แจ้งยกเลิกเข้าอบรม ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2556
หมายเหตุ สมาชิกชำระค่าอุปกรณ์ คนละ 50 บาท
 
หลักสูตรที่ 2 น้้าสมุนไพร บรรจุขวด ได้แก่ น้้าตะไคร้,น้้าอัญชันมะพร้าวอ่อน,น้้าฟักข้าว,น้้าต้นอ่อนข้าวสาลี,น้้ามิกซ์ฟรุ๊ต 
  • ครั้งที่ 1 ท่าพระจันทร์ วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.30-16.00 น. ณ สำนักงาน สอมธ.
  • ครั้งที่ 2 ศูนย์รังสิต วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.30-16.00 น. ณ สำนักงาน สอมธ.
- เปิดรับสมัครสมาชิกครั้งละ 30 คน ตั้งแต่วันที่ 21-25 ตุลาคม 2556 [ใบสมัครอบรม]  
- ประกาศรายชื่อ วันที่ 29 ตุลาคม 2556 (**รายชื่อผู้เข้าอบรม**)
- แจ้งยกเลิกเข้าอบรม ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
หมายเหตุ สมาชิกชำระค่าอุปกรณ์ คนละ 200 บาท
 
การรับสมัคร
 1. สมาชิกต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าอบรมหลักสูตรละ 200 บาท (เมื่อเข้าอบรมตามหลักสูตรที่ สอมธ. ก้าหนดจะคืนเงินให้ในวันเปิดท้าการ โดยการโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝาก) กรณีที่สมาชิกไม่มาอบรมตามที่ กำหนด สอมธ. จะนำเงินค่าธรรมเนียมเข้าเป็นรายได้ สอมธ. ต่อไป
2. กรณีที่มีสมาชิกสมัครเกินกว่าจำนวนที่ สอมธ. กำหนดจะใช้วิธีจับฉลาก
3. สอมธ. ให้สิทธิเฉพาะสมาชิกที่สมัครเข้าอบรมเท่านั้น บุคคลอื่นไม่สามารถเข้ารับการอบรมแทนกันได้
4. กรณีที่มีผู้สมัครเข้าอบรมแต่ละหลักสูตรไม่ถึง 15 คน สอมธ. ขอยกเลิกการจัดอบรม
    สำหรับสมาชิกที่สนใจจะสมัครเข้ารับการอบรม สามารถยื่นใบสมัครได้ตามวันและเวลาที่กำหนดได้ที่
สำนักงาน สอมธ. ทั้ง 3 สำนักงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-613-3880-2 (คุณสุนันทา ญาณศีล)