หลักสูตรที่ ๑ การทำมุ้งลวดหน้าต่าง, รับสมัคร ๒๕-๒๙ ก.ค.๒๕๕๙
หลักสูตรที่ ๒ การดัดลวดต้นไม้ ตัวสัตว์, รับสมัคร ๑-๕ ส.ค.๒๕๕๙
หลักสูตรที่ ๓ ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน, รับสมัคร ๑๒-๑๖ ก.ย.๒๕๕๙
หลักสูตรที่ ๔ การจัดดอกไม้ช่อบูเก้, รับสมัคร ๓-๗ ต.ค.๒๕๕๙