ร่วมพิธีวางพานพุ่มเพื่อสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ มธ. ท่าพระจันทร์