สอมธ. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2562 วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมใหญ่ มธ. ท่าพระจันทร์