วิทยาลัยนวัตกรรม ครบรอบ 22 ปี เมื่อวันที่  8 กุมภาพันธ์ 2562