สอมธ. จัดสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ระหว่างวันที่  22-23 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช พัทยา จ.ชลบุรี

ใบสมัครเข้าร่วมสัมมนาสมาชิกครั้งที่ 1/2562