สอมธ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ  85 ปี  วันที่  27 มิถุนายน  2562  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์