สอมธ. จัดสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่  22-23 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม ดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จ.ชลบุรี